Đọc thêm

Công cụ tốt nhất giúp bạn lựa chọn công việc phù hợp với bản thân

Công cụ tốt nhất giúp bạn lựa
chọn công việc phù hợp với bản thân

Bài đánh giá thực tế về công ty của các nhân viên.

Bài đánh giá thực tế về công ty của các nhân viên
có thể sẽ là tiêu chí quan trọng cho các ứng viên khi lựa chọn công việc cho mình.
Tham khảo ưu và nhược điểm của công ty, công việc chủ yếu, các câu hỏi phỏng vấn,
và ứng tuyển công việc phù hợp nhất với bạn.

Xem bài Đánh giá Công ty >

Mức lương hiện tại của đồng nghiệp?
Thông tin mức lương có thể so sánh

Tìm kiếm và so sánh mức lương theo công ty, chức danh, vị trí và thời gian làm việc.

Xem thông tin Lương bổng >

Chi nhánh Công ty CP Tập đoàn Công nghệ FPT (FPT Corporation)

Hồ Chí Minh
Chức danh Quan hệ Khách hàng
Kinh nghiệm 1 năm
Lương 9,000,000 VND

Thử bắt đầu với chúng tôi nhé