4.0

Công ty TNHH Giày Da Ecco Việt Nam

Bình Dương

Ratings

Salary Information

  • Avg Salary

    24,000,000 VND

  • Rank

    16

  • Category Rank

    1

Jobs

Monthly Salary

minimum

maxmum