3.0

Công ty TNHH MTV Kinh Đô Miền Bắc

Hưng Yên

Đánh giá

Thông tin về lương bổng

  • Mức lương trung bình

    5,000,000 VND

  • Xếp hạng

    527

  • Xếp hạng ngành nghề

    62

Công việc

Lương

Tối thiểu

Tối đa