3.0

Công ty TNHH MTV Kinh Đô Miền Bắc

Hưng Yên

Ratings

Salary Information

  • Avg Salary

    5,000,000 VND

  • Rank

    527

  • Category Rank

    62

Jobs

Monthly Salary

minimum

maxmum