3.7

Renesas Design Vietnam

Hồ Chí Minh

Đánh giá

Thông tin về lương bổng

  • Mức lương trung bình

    8,500,000 VND

  • Xếp hạng

    249

  • Xếp hạng ngành nghề

    6

Công việc

Lương

Tối thiểu

Tối đa