-

Công ty TNHH Hưng Dụ

Bình Dương

Đánh giá

Thông tin về lương bổng

  • Mức lương trung bình

    13,400,000 VND

  • Xếp hạng

    96

  • Xếp hạng ngành nghề

    7

Công việc

Lương

Tối thiểu

Tối đa