-

Công ty TNHH Hưng Dụ

Bình Dương

Ratings

Salary Information

  • Avg Salary

    13,400,000 VND

  • Rank

    96

  • Category Rank

    7

Jobs

Monthly Salary

minimum

maxmum