-

Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) Hà Nội

Hà Nội

Ratings

Salary Information

  • Avg Salary

    13,200,000 VND

  • Rank

    96

  • Category Rank

    6

Jobs

Monthly Salary

minimum

maxmum