-

Công ty TNHH Integral Materials Investment Việt Nam

Quảng Ninh

Đánh giá

Thông tin về lương bổng

  • Mức lương trung bình

    10,000,000 VND

  • Xếp hạng

    150

  • Xếp hạng ngành nghề

    10

Công việc

Lương

Tối thiểu

Tối đa