-

Công ty TNHH Sản Xuất - Thương Mại Thành Công T.C

Hồ Chí Minh

Đánh giá

Thông tin về lương bổng

  • Mức lương trung bình

    5,000,000 VND

  • Xếp hạng

    527

  • Xếp hạng ngành nghề

    12

Công việc

Lương

Tối thiểu

Tối đa