-

Công ty TNHH Elentec Việt Nam (ELV)

Hà Nội

Đánh giá

Thông tin về lương bổng

  • Mức lương trung bình

    7,500,000 VND

  • Xếp hạng

    317

  • Xếp hạng ngành nghề

    16

Công việc

Lương

Tối thiểu

Tối đa