3.0

Chi nhánh tại TP.HCM - Công ty CP Sản Phẩm Sinh Thái

Hồ Chí Minh

Đánh giá

Thông tin về lương bổng

  • Mức lương trung bình

    6,000,000 VND

  • Xếp hạng

    420

  • Xếp hạng ngành nghề

    41

Công việc

Lương

Tối thiểu

Tối đa