-

Cty TNHH Shoei VN tại Bắc Ninh BN

Bắc Ninh

Đánh giá

Thông tin về lương bổng

  • Mức lương trung bình

    8,000,000 VND

  • Xếp hạng

    250

  • Xếp hạng ngành nghề

    14

Công việc

Lương

Tối thiểu

Tối đa