-

Oechsler Motion Việt Nam LA

Long An

Đánh giá

Thông tin về lương bổng

  • Mức lương trung bình

    17,500,000 VND

  • Xếp hạng

    37

  • Xếp hạng ngành nghề

    2

Công việc

Lương

Tối thiểu

Tối đa