4.0

Công ty TNHH YKK Việt Nam - HCM

Hồ Chí Minh

Đánh giá

Thông tin về lương bổng

  • Mức lương trung bình

    9,200,000 VND

  • Xếp hạng

    211

  • Xếp hạng ngành nghề

    2

Công việc

Lương

Tối thiểu

Tối đa