-

International Organization For Migration (IOM) HCM

Hồ Chí Minh

Đánh giá

Thông tin về lương bổng

  • Mức lương trung bình

    26,000,000 VND

  • Xếp hạng

    12

  • Xếp hạng ngành nghề

    1

Công việc

Lương

Tối thiểu

Tối đa