3.0

Công ty TNHH Phần mềm FPT Miền Trung (FPT Software)

Đà Nẵng

Đánh giá

Thông tin về lương bổng

  • Mức lương trung bình

    6,975,000 VND

  • Xếp hạng

    409

  • Xếp hạng ngành nghề

    8

Công việc

Lương

Tối thiểu

Tối đa