News

COMPANY

Thông tin SYNNEX FPT

2018-07-25 16:33:39

 

Thông tin SYNNEX FPT

Synnex FPT (trước đây là FPT Trading) là một thành viên của tập đoàn FPT - một tập đoàn lớn trong nghành công nghệ thông tin của Việt Nam, gồm các lĩnh vực kinh doanh như: công nghệ, viễn thông, phân phối và bán lẻ các sản phẩm công nghệ, giáo dục.

FPT đã là một thương hiệu hàng đầu trong hoạt động cung cấp các thiết bị và giải pháp đi kèm vào khoảng đầu thập kỷ 90. Sau vài năm hoạt động dưới hình thức các Trung tâm phân phối thì mảng kinh doanh các thiết bị công nghệ của FPT được quy hoạch thành 3 công ty thành viên trực thuộc FPT là FPT Distribution, FPT Mobile và FPT Retail.

Ngày 13/5/2009, 3 công ty thành viên nói trên được hợp nhất thành Công ty TNHH Thương mại FPT (FPT Trading).

Năm 2013, Công ty bán lẻ FPT tách khỏi FPT Trading theo định hướng tái cơ cấu hoạt động kinh doanh của tập đoàn. Từ đây, FPT Trading chỉ còn lại ngành nghề kinh doanh cốt lõi là sản xuất và phân phối các sản phẩm công nghệ thông tin và viễn thông.

Năm 2016, FPT Trading sát nhập thêm FSC chuyên bảo hành các sản phẩm được FPT Trading phân phối.

Năm 2017: FPT Trading đổi tên thành Synnex FPT, sở hữu mạng lưới phân phối sản phẩm công nghệ lớn nhất với hơn 2.771 đại lý tại 63/63 tỉnh thành trong toàn quốc.

_____

Theo SYNNEX FPT

Thông tin SYNNEX FPT

Thông tin SYNNEX FPTThông tin SYNNEX FPT

 

BalanceJob

0 Comment(s)
8 Helpful
0 Share