News

JOBS

Tổng quan mức lương thị trường lao động Việt Nam 2019

2019-06-27 13:46:15

Mức lương chênh lệch giữa các ngành

25% quản lý ngành tài chính - đầu tư nhận mức lương ít nhất 70.000.000 đồng

Theo thống kê, 5 ngành hàng đầu có mức lương phổ biến cao nhất là Tài chính - Đầu tư; Ngân hàng; Công nghệ thông tin;Tiếp thị; Dân dụng - Xây dựng.

Riêng trong lĩnh vực Tài chính - Đầu tư,25% cấp quản lý đang nhận mức lương từ 70.000.000 đồng trở lên. Mức lương tối thiểu của ngành này cho các vị trí là: Mức khởi điểm 5.000.000 đồng; Cán bộ có kinh nghiệm: 7.175.000 đồng; Trưởng nhóm / Giám sát viên: 12.500.000 đồng; Quản lý: 25.000.000 đồng. Mức lương trung bình mà nhóm này nhận được lần lượt là: Mức khởi điểm: 6.000.000 đồng; Cán bộ có kinh nghiệm: 11.250.000 đồng; Trưởng nhóm/ Giám sát viên: 16.000.000 đồng; Quản lý: 35.000.000 đồng.

Nhân viên cấp mới của ngành Dân dụng - Xây dựng có mức lương trung bình cao hơn các ngành khác.

So với các ngành khác, ngành xây dựng có mức lương cao hơn cho sinh viên mới tốt nghiệp. Mức lương trung bình trong lĩnh vực này cho sinh viên mới tốt nghiệp là khoảng 7.500.000 đồng. Có tới ¼ ứng viên cho biết họ được trả từ 10.000.000 đồng.

Lĩnh vực công nghệ thông tin trả cao nhất cho đội ngũ nhân viên giàu kinh nghiệm so với các ngành khác.

Theo đó, mức lương trung bình cho các ứng viên có kinh nghiệm là khoảng 15.600.000 đồng. Đặc biệt, 25% trong số các ứng cử viên này nhận được ít nhất 20.000.000 đồng.

Hành chính / Thư ký có mức lương tối đa thấp nhất

Theo thống kê, 5 ngành nghề hàng đầu với mức lương tối đa thấp nhất theo thứ tự là Hành chính - Thư ký; Cơ khí; Dịch vụ khách hàng; Kế toán; Bán hàng.

Cụ thể đối với Hành chính - Thư ký, mức lương trung bình cho vị trí có kinh nghiệm là 8.000.000 đồng, đối với Quản lý là khoảng 15.000.000 đồng. 20.000.000 đồng được ghi nhận là con số tối đa trong phạm vi mức lương phổ biến.

Thành phố Hồ Chí Minh có mức lương cao nhất cho hầu hết các vị trí.

Theo thống kê, ứng viên thành phố Hồ Chí Minh đang nhận mức lương cao hơn các thành phố khác ở hầu hết các vị trí. Theo đó, mức lương trung bình cho các vị trí có kinh nghiệm là 10.000.000 đồng; đối với Quản lý là 25.000.000 đồng. Trong phạm vi mức lương phổ biến, con số tối đa được ghi nhận là 36.500.000 đồng.

Hà Nội đứng sau thành phố Hồ Chí Minh đứng thứ hai, với mức lương trung bình cho các vị trí có kinh nghiệm là 10.000.000 đồng,cho vị trí Quản lý là khoảng 22.000.000 đồng. Trong phạm vi mức lương phổ biến,con số tối đa được ghi nhận là 30.000.000 đồng.

tong quan muc luong thi truong lao dong Viet Nam 2019

Tầm quan trọng của tiền lương trong việc thu hút và giữ chân nhân lực

1/3 ứng viên sẽ không tiếp tục nộp đơn khi thông tin lương bị ẩn trong các tin tuyển dụng.

Hầu hết các ứng viên, ở bất kỳ cấp độ công việc, muốn biết thông tin lương. Tuy nhiên, chỉ có khoảng 1/3 bài viết hiển thị đầy đủ thông tin về lương. Và khoảng 2/3 các tin tuyển dụng còn lại có thể cung cấp thông tin đầy đủ về tiền lương trong các vòng tiếp theo của quy trình nộp đơn.

Đáng chú ý, hầu hết người tìm việc, khoảng 70%, vẫn nộp đơn xin việc ngay cả khi họ không thể tìm thấy thông tin lương trong các tin tuyển dụng. Tuy nhiên, điều này cũng làm giảm mất gần 1/3 ứng viên tiềm năng trước vòng tuyển dụng tiếp theo.

80% nhân viên sẽ phản ứng nếu họ không được tăng lương trong 6 tháng tới.

Cuộc khảo sát cho thấy, nếu mức lương không đáp ứng được kỳ vọng của nhân viên, có gần 80% nhân viên sẽ có một số phản ứng nhất định, trong đó 46% sẽ quyết định trực tiếp yêu cầu tăng lương, 26% quyết định thay đổi công việc. Tuy nhiên, khi được hỏi về việc tăng lương gần đây nhất,gần 50% nhân viên đã không được tăng lương trong 6 tháng qua.

Nguồn: Vietnamworks

Xem thêm thông tin lương tại BalanceJob

0 Comment(s)
0 Helpful
0 Share