Lọc theo

Sau phỏng vấn

2 Bình luận
4 Bổ ích
0 Chia sẻ

Kiều Trang Phản hồi

Chỉ là giới thiệu bản thân thôi mà, đâu có khó lắm đâu 9 tháng trước

Kiều Trang Chỉ là giới thiệu bản thân thôi mà, đâu có khó lắm đâu

9 tháng trướcPhản hồi

Song PhamPhản hồi

Yêu cầu tiếng anh ak , khó quá nhỉ(1) 9 tháng trước

Song PhamYêu cầu tiếng anh ak , khó quá nhỉ(1)

9 tháng trướcPhản hồi

Kiều Trang Phản hồi

Chỉ là giới thiệu bản thân thôi mà, đâu có khó lắm đâu9 tháng trước

Kiều Trang Chỉ là giới thiệu bản thân thôi mà, đâu có khó lắm đâu

9 tháng trướcPhản hồi