Talk Talk

Cộng đồng trực tuyến được ưa chuộng dành cho người đi làm

 

Công ty

180341 tháng trước

Deadlines

Kiều Trang

Hành chính Nhân sự
38

Nuôi ta sống :)) Thật sự muốn lòi con mắt ra rồi trời ơi: :(((((

Trang chính

1 tháng trước

Không có deadlines ko có động lực =))