Talk Talk

Cộng đồng trực tuyến được ưa chuộng dành cho người đi làm

 

Công ty

180571 tháng trước

Mì gói dù chưa cuối tháng

Phương Bùi

Marketer Thương hiệu
32

Cuối tháng chưa tới mà thời gian ăn mì gói lại tới, mà thôi kệ :)) mì công ty mua cứu đói các thời điểm hiện tại

Trang chính

1 tháng trước

Thương vậy