Talk Talk

Cộng đồng trực tuyến được ưa chuộng dành cho người đi làm

 

Công ty

180351 tháng trước

Mưa cũng phải đi

trang_nguyenn

Online Marketer
41

Đó chính là đi làm, vì không thì sớm muộn gì không bị đuổi cũng bị đuối trong đống công việc :)) Cố lên mọi người, ngập 1 miếng nước mưa còn đỡ hơn ngập deadlines nha =))

Trang chính

1 tháng trước

Vui tính ghê