Talk Talk

Cộng đồng trực tuyến được ưa chuộng dành cho người đi làm

 

Công ty

180661 tháng trước

Vì tương lai không chết đói

Nammmmmm

Game Developer
52

Đó là làm làm làm, code code code.. bây giờ ko chết đói thiệt nhưng đau lưng, bụng mỡ, mắt mờ, chân chậm :)))

Trang chính

1 tháng trước

Tả nghe như người già