Talk Talk

Cộng đồng trực tuyến được ưa chuộng dành cho người đi làm

 

Công nghệ

151831 năm trước

Chuẩn không cần chỉnh

dieunene.0211

Node.js Developer
286

"THUẬT TOÁN" là từ mà lập trình viên sử dụng ... trong trường hợp méo muốn giải thích cho người khác là mình viết cái gì 

Trang chính

1 năm trước

Thuật toán thì nằm trong if else chứ đâu


1 năm trước

haha


1 năm trước

đỡ mất thời gian giải thích