Talk Talk

Cộng đồng trực tuyến được ưa chuộng dành cho người đi làm

 

Công nghệ

158311 năm trước

Chương trình "Xin chào thế giới"

Nhã Hăn

C/C++ Developer
317

Chương trình "Xin chào thế giới" là chương trình máy tính mà đầu ra là dòng chữ "Hello, world!" trên thiết bị hiển thị. Vì đây là chương trình đơn giản nhất ở m

ọi ngôn ngữ lập trình, cho nên nó thường được dùng trong việc mô phỏng cho người mới bắt đầu về cú pháp lập trình cơ bản trong ngôn ngữ lập trình, hay để xác định ngôn ngữ hoặc hệ thống nào đó hoạt động tốt.

Trong các thiết bị không hiển thị thông điệp, một chương trình đơn giản là phát sinh tín hiện, như bật đèn LED sáng để thay thế cho dòng chữ "Hello world" như là một chương trình chỉ dẫn.

Chương trình "Xin chào thế giới" (Hello world program) đã trở thành chương trình đầu tiên (tiền lệ) của nhiều người muốn học về lập trình. Tóm lại, chương trình đơn giản đến mức mà người học không cần phải có kiến thức & kinh nghiệm lập trình để có thể hiểu và làm, đặc biệt với sự giúp đỡ của giáo viên hoặc các phương pháp hướng dẫn cách viết.

Việc sử dụng chương trình đơn giản như là nền tảng, các chính sách hoặc yếu tố khoa học máy tính của đặc tả ngôn ngữ lập trình có thể được giải thích tới các lập trình viên sơ nhập. Các lập trình viên khi học ngôn ngữ mới có thể đạt được nhiều thông tin về cú pháp và cấu trúc chương trình từ chương trình "Xin chào thế giới".

Thêm nữa, chương trình "Xin chào thế giới" rất hữu ích khi dùng để thử nghiệm để chắc chắn một ngôn ngữ biên dịch, môi trường phát triển, và môi trường thực thi thời gian thực được cài đặt đúng.

Chương trình "Xin chào thế giới" cũng được các hacker máy tính sử dụng như một khái niệm chứng minh mà có thể tùy ý thực thi trong việc khai thác (bảo mật máy tính) khi nhà thiết kế chương trình đã không để ý đến việc thực thi, ví dụ như công cụ điện tử cầm tay Playstation của Sony. Đây là bước đầu tiên trong việc làm các sản phẩm video game tại nhà trên một thiết bị nào đó.

Trang chính

1 năm trước

Ko hiểu lắm


1 năm trước

hay


1 năm trước

Project bất hủ