Talk Talk

Cộng đồng trực tuyến được ưa chuộng dành cho người đi làm

 

Công nghệ

160931 năm trước

Sự ế truyền kiếp của nghề dev

lazipup_

Vận chuyển khác
281

Phía sau một người đàn ông lập trình viên 

Các bạn thấy rồi đó 

Trang chính

1 năm trước

J đến mức đó


1 năm trước

đúng là ko tồn tại thật


1 năm trước

làm gì còn thời gian cho yêu đương


⌞lu_can_12 Java Developer
1 năm trước

còn thì cũng méo có ai yêu