Talk Talk

Cộng đồng trực tuyến được ưa chuộng dành cho người đi làm

 

Linh tinh

1823310 tháng trước

Thưởng Tết

Trí

Nhân viên Bán hàng
449

Mấy ngày nay ai cũng mong có quyết định thưởng Tết xem được bao nhiêu. Trải qua giai đoạn duy trì ai cũng biết tình hình công ty, mà cũng vì thế ai cũng mong thưởng Tết vì qua một năm biến động, tiền đâu còn bao nhiêu...

Trang chính