Talk Talk

Cộng đồng trực tuyến được ưa chuộng dành cho người đi làm

 

Tâm sự nghề

1823110 tháng trước

Đi làm như đi ở

Sun

Thiết kế khác
971

Hết sếp, đến khách, đến đồng nghiệp... nếu gặp người biết chuyện biết điều, không cần thân thiết thì còn đỡ,. chứ không khác gì như đi ở. Hết người ngày tới người kia phàn nàn, complain, la mắng mình như là con đẻ vậy... Làm gì thì làm, tôn trọng nhau mới lau dài được

Trang chính