Talk Talk

Cộng đồng trực tuyến được ưa chuộng dành cho người đi làm

 

Tâm sự nghề

1822910 tháng trước

Tử tế thì người ta tưởng nhu nhược

Tri Minh

Dịch vụ khác
1031

Trong công việc, cách giao tiếp của mình rất tử tế, cảm ơn, xin phép, ngay cả với người trên kẻ dưới mình luôn rất điềm đạm, đúng mực.. Nhưng nhiều bạn trẻ và ngay cả người lớn riết coi thường chuyện đó, nghĩ là mình dễ dãi nên muốn làm gì làm, làm không hiệu quả.. thật sự nhiều lúc chỉ muốn bùng cháy thiêu rụi 1 lần cho biết là đừng coi chuyện người khác tử tế là điều hiển nhiên

Trang chính

10 tháng trước

Thật sự